Privacybeleid

Privacybeleid Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2023 Ingangsdatum 11 oktober 2023 Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Perfectmediasolutions, Bram Limburgstraat 62, Zuid-Holland 2251RR, Nederland (de), e-mail: info@perfectmediasolutions.nl, telefoon: 0681463577 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://perfectmediasolutions.nl). (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve de Service niet te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN: 
We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Ondersteuning Bescherming van de site Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet ons anders verplicht.

UW RECHTEN:
Afhankelijk van de geldende wetgeving kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, beperking of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen uw persoonlijke informatie te delen (porteren) naar een andere entiteit, uw verleende toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@perfectmediasolutions.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de benodigde persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

COOKIES EN DERGELIJKE:
Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen, en bijgevolg kunnen we niet de beveiliging van informatie die u aan ons verzendt waarborgen of garanderen, en u doet dit op eigen risico.

LINKS NAAR DERDEN EN HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE:
Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst kunnen exploiteren die via een link op de Service toegankelijk is. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van sites of diensten van derden.

KLACHTEN / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris via perfectmediasolutions, Bram Limburgstraat 62, e-mail: info@perfectmediasolutions.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Offerte op maat.

Waar kunnen we u mee helpen?
Contactinformatie
Waar kunnen wij u mee helpen?
Laat een kort berichtje achter